CHÍNH SÁCH THANH TOÁN.

Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán qua 2 hình thức sau.

  1. Mua hàng tại cửa hàng và thanh toán tiền mặt.
  2. Mua hàng qua website hoặc điện thoại thì sẽ thanh toán cho người giao hàng khi nhận hàng.